Fyrhjuling på väg

Fyrhjuling försäkring – Vad kostar det att försäkra en fyrhjuling?

Fyrhjulingar bli allt vanligare, både i skog, terräng och städer och idag finns det drygt 190 000 registrerade fyrhjulingar i Sverige. Att köra fyrhjuling kan vara riskfyllt jämfört med andra fordon och varje år dör ca 10 fyrhjulingsförare i trafiken, vilket gör att försäkringspriserna blir höga.

I den här artikeln ska vi gå igenom hur mycket en försäkring normalt sett kostar för en fyrhjuling.

Vad kostar det att försäkra en fyrhjuling?

Hur mycket det kostar att försäkra en fyrhjuling beror på ett flertal faktorer. Nedanför går vi igenom det genomsnittliga försäkringspriset och vad som kan påverka hur mycket du får betala.

Att försäkra en fyrhjuling (ATV) kostar i genomsnitt 1000-4000 kronor per år, men priset varierar framförallt beroende på typ av fyrhjuling, försäkringsnivå samt förarens ålder och erfarenhet. Vägregistrerade fyrhjulingar kostar i genomsnitt 3000-6000 kronor medan terrängregistrerade fyrhjulingar kostar 1500-3000 kronor och traktorregistrerade fyrhjulingar ca 700-1000 kronor.

Typ av fyrhjulingFörsäkringspris
Vägregistrerad fyrhjuling (mc)3000-6000 kronor
Terrängregistrerad fyrhjuling (Terränghjuling)1500-3000 kronor
Traktorregistrerad fyrhjuling (T3)700-1000 kronor
Genomsnittligt pris på försäkring för olika typer av fyrhjulingar.
Försäkringspriser för fyrhjuling

Att försäkra en fyrhjuling är relativt dyrt jämfört med många andra fordon som exempelvis husbil, moped eller a-traktor. Den främsta anledningen till de höga försäkringspremierna är att fyrhjuling anses vara ett riskfyllt fordon där skador och olyckor är vanligt förekommande. Många förare använder sin fyrhjuling i tuff terräng vilket ökar skaderisken. Det är tyvärr också relativt vanligt att förare kör vårdslöst med fyrhjulingar, och många skadar sig därför i trafiken varje år, vilket generellt sett bidrar till dyrare försäkringar.

Detta påverkar priset på din fyrhjulsförsäkring

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket du får betala för din fyrhjulsförsäkring. Nedanför går vi igenom vad som påverkar priset och hur mycket.

1. Typ av fyrhjuling

Det finns tre typer av registreringar som kan göras på fyrhjulingar. När de väl registrerats kan typen inte ändras. Både vägregistrerade och traktorregistrerade fyrhjulingar behöver trafikförsäkras då de ska köras på väg. Terrängregistrerade fyrhjulingar behöver inte försäkras, men många väljer ändå att försäkra mot brand och stöld då riskerna för skador ofta är stora när fordonet framförs i terräng.

En vägregistrerad fyrhjuling är i snitt ca 100% dyrare än en terrängregistrerad fyrhjuling och ca 300% dyrare än en traktorregistrerad fyrhjuling.

2. Fyrhjulingens värde, modell och ålder

Precis som med de flesta fordonsförsäkringar har värdet av fordonet stor påverkan på försäkringspriset. Dyrare (ofta nyare) fordon är dyrare att försäkra då de vanligtvis är dyrare att reparera än billigare och äldre fyrhjulingar.

3. Din ålder och historik

Olika förare får olika försäkringspriser, trots att fyrhjulingen i sig kanske är likadan. Försäkringsbolagen baserar ditt försäkringspris på hur gammal du är och om du har vart med i olyckor eller orsakat skador i trafik tidigare. Generellt sett har unga förare en mycket dyrare försäkring än äldre förare, då yngre förare anses vara mer riskbenägna och i många fall saknar erfarenheter som krävs i trafiken.

4. Hur du förvarar fyrhjulingen när den inte är i bruk

Många väljer att ställa av fyrhjulsförsäkringen helt och hållet när fordonet inte brukas för att spara pengar. Det är också vanligt att ha en avställningsförsäkring som ger kan ge ersättning för exempelvis brand och stöld när fyrhjulingen inte används under vinterhalvåret. Om du har fyrhjulsförsäkring året runt och när den inte används kommer priset på försäkringen påverkas av hur du förvarar fordonet. Står fyrhjulingen i ett uppvärmt garage får du vanligtvis en billigare försäkring än om fyrhjulingen skulle stå utomhus öppen för väder och vind.

5. Försäkringsbolag

Olika försäkringsbolag har olika villkor och priser. Generellt sett är priserna mellan bolagen relativt lika, men med det sagt kan det finnas stora skillnader i vad som ingår och vad du får betala för det. Se därför till att jämföra försäkringsbolag innan du bestämmer dig för vilket som passar dig. Du kan få billigare fyrhjulsförsäkring genom att teckna hos ett försäkringsbolag du redan använder till andra försäkringar, som exempelvis hem- eller bilförsäkringen.

6. Typ av försäkring

Som med de flesta andra fordon finns det huvudsakligen tre typer av försäkringsnivåer, trafik-, halv- och helförsäkring.

Fyrhjulingar som ska köras på väg behöver, enligt lag åtminstone ha en trafikförsäkring. En trafikförsäkring för fyrhjuling täcker personskador och skador på annans egendom, exempelvis om du kör in i ett annat fordon. Trafikförsäkringen täcker inte brand, stöld eller skador på din egen fyrhjuling.

Halvförsäkring täcker brand-, glas- och stöldskador samt ger ersättning vid rättstvister och kris. I halvförsäkring för fyrhjuling ingår ofta även försäkring för släp upp till en viss summa, vanligtvis omkring 20 000 kronor beroende på försäkringsbolag.

Helförsäkring är precis som namnet påpekar en heltäckande försäkring som även ger ersättning för vagnskador, det vill säga skador på din egna fyrhjuling. Vill man ha ytterligare skydd finns även tilläggsförsäkring som olycksfallsförsäkring vilket ger ersättning om föraren eller passageraren skadas och får bestående men, upp till en viss summa (vanligtvis 500 000-600 000 kronor).

Givetvis är det billigast med trafikförsäkring och blir dyrare för ytterligare skydd. Många som kör fyrhjuling i terräng tycker att helförsäkring är den mest prisvärda försäkringsnivån då vagnskador ofta uppstår i form av exempelvis repor eller bucklor på karossen.

Regler kring försäkring till fyrhjuling

Det finns ett antal regler som är bra att ha koll på när det kommer till att försäkra en fyrhjuling.

Köper du en fyrhjuling måste du försäkra den från dag ett, alltså samma dag som du köper den (förutsatt att du ska använda den). Den tidigare ägarens försäkring är individuell och gäller inte för dig på grund att att olika förare får olika försäkringspriser och villkor.

Det måste dessutom vara du som använder fyrhjulingen annars gäller inte försäkringen och du går utan ersättning. För att försäkringen ska gälla har försäkringsbolagen låskrav, vilket innebär att du måste låsa din fyrhjuling med ett godkänt klass-3 lås. Även släpet ska vara låst med draglås.

Om man inte har körkort eller är under 18 år behöver man skaffa ett förarbevis. För unga kan vårdnadshavare stå som ägare av fordonet.

Hur mycket kostar det att äga en fyrhjuling?

Att äga en fyrhjuling är relativt billigt. Den dyraste utgiften (eventuellt utöver bränsle) är oftast försäkringen, för att inte tala om skadekostnader och reparationer utan rätt försäkring.

UtgiftKostnad (per år)
Försäkring1000-4000 kronor
Skatt200 kronor
Besiktning0-150 kronor
Kostnader för fyrhjuling.

Fyrhjulingar är skattepliktiga likt motorcyklar. Skatten är billig på grund av att vägregistrerade fyrhjulingar betalar skatt för vikten. Även besiktning är billig och kostar ca 250-300 kronor per gång (görs vartannat år på mc registrerade fyrhjulingar). Terräng- och traktorregistrerade fyrhjulingar är besiktningsfria.

Det tillkommer givetvis bränsle- och serviceutgifter, men på grund av att dessa kostnader varierar så pass mycket beroende på hur mycket du kör är det svårt att ge en generell prisbild.

Källor: Atvhuset

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Knappa in regnr och se pris på Zmarta!

Rulla till toppen