Försäkring husbil

Husbil försäkring pris – Hur mycket kostar det att försäkra en husbil?

Att försäkra och välja försäkring till husbilen är ett viktigt beslut, inte minst ekonomiskt men också säkerhetsmässigt. Innan man skaffar en försäkring finns det en hel del saker som kan vara bra att fundera över. Tänk till exempel på att försäkra husbilen redan första dagen, eftersom det kan hända något redan när du hämtar den, och försäkringen täcker inte sådant som hänt innan du tecknade försäkring.

I den här artikeln går vi igenom hur mycket det kostar med och utan försäkring till husbilen, och allt annat du behöver tänka på när du ska teckna husbilsförsäkring.

Hur försäkrar man en husbil?

Det enklaste sättet är oftast att teckna försäkring direkt på försäkringsbolagets hemsida. Till många försäkringsbolag kan man även ringa för att få hjälp att teckna försäkring. Tänk dock på att jämföra olika försäkringar och välja den som passar bäst – att välja första bästa kan bli ett dyrt misstag, och även innebär att du inte vet vad som ingår i den försäkringen du tecknar.

När du tecknar en försäkring behöver du alltid svara på olika frågor om det som försäkras, i detta fall din husbil. Försäkringsbolaget kan behöva veta sådant som hur många mil du kommer att köra, om det finns ett godkänt inbrottslarm och liknande. Exakt vilka frågor som behöver besvaras kan variera mellan olika försäkringsbolag, men är något du bör vara beredd på. Försäkringsbolaget använder frågorna som ett sett att värdera din husbil och avväga risker, som sedan har en påverkan på vilken försäkringspremie du får betala.

Hur mycket kostar en husbilsförsäkring?

Kostnaden för en husbilsförsäkring skiljer sig förstås en del mellan olika försäkringsbolag, och det kan även variera vad som ingår i försäkringen och vilken självrisk du väljer. Andra saker som påverkar försäkringens pris är till exempel husbilens ålder, din ålder och vart i landet du bor. En del försäkringsbolag tar även hänsyn till om det finns något skydd eller säkerhet, så som ett godkänt inbrottslarm.

Att försäkra en husbil kostar i genomsnitt 3000-6000 kronor per år beroende på hur ofta den används och försäkringen är påställd. När husbilen inte är påställd är det vanligt med en så kallad garageförsäkring vilket brukar kosta omkring 100-200 kronor per månad.

Det kan vara bra att tänka på att man inte behöver betala hela årsförsäkringen, om man inte använder husbilen året runt. Rent tekniskt kan man välja att endast betala för försäkring när man väl använder husbilen, för att sedan ställa av den. Många som äger husbil ställer på och av försäkringen flera gånger under ett år för att spara pengar. På detta vis blir en husbilsförsäkring inte särskilt dyr, och framförallt väldigt prisvärd om olyckan skulle vara framme.

Vilken försäkringsnivå man väljer har också en stor påverkan på priset. Precis som med bilförsäkringar så kan man välja mellan helförsäkring, halvförsäkring och trafikförsäkring. Helförsäkring är den mest omfattande försäkringen, och därmed också den dyraste. Se tabell nedanför för olika genomsnittliga priser på försäkringsnivåer:

Typ av husbilsförsäkringPris
Trafikförsäkring1000-3000 kronor
Halvförsäkring2000-3000 kronor
Helförsäkring3000-10 000 kronor
Pris på olika försäkringsnivåer för husbil.

Eftersom husbilar ofta har ett högt värde så är det många gånger helförsäkring som är rätt val. Detta gäller dock inte alltid, en äldre husbil med lägre värde kanske inte alls behöver en helförsäkring. Här behöver man helt enkelt fundera över om det blir värt det, genom att räkna på kostnader och självrisker.

Väljer man att ställa av husbilen så finns det två alternativ. Man kan teckna en avställningsförsäkring, som många försäkringsbolag erbjuder, för att ha ett visst skydd när husbilen inte används. En avställningsförsäkring är betydligt billigare än en vanlig husbilsförsäkring, så med en sådan kan man spara mycket pengar. Ett annat alternativ är att inte ha någon försäkring alls, och då heller inte behöva betala för någon försäkring, men istället finns det ingenting som täcker vid till exempel stöld eller brand.

Två husbilar

Såhär kan du påverka kostnaden för husbilsförsäkringen

Även om du knappast kan påverka försäkringsbolagets priser, och en del andra saker som avgör ditt pris, så finns det faktiskt en del saker man kan göra för att få en så låg premie som möjligt – det vill säga en så låg kostnad som möjligt.

Om du ännu inte har bestämt vilken husbil du ska köpa så kan du påverka kostnaden genom att välja en husbil med billigare försäkring, vilket vanligtvis är äldre husbilar som inte är lika dyra att reparera.

Något annat som kan påverka premien, hos en del försäkringsbolag, är hur husbilen förvaras när den inte används och om den har ett godkänt inbrottslarm. Finns det möjlighet att förvara husbilen i ett låst garage kan detta alltså vara en bra idé, men huruvida detta har betydelse kan som sagt variera mellan olika försäkringsbolag.

Du kan även som sagt se till att ställa av husbilen när den inte används, och på så sätt spara en hel del pengar. Om du till exempel bara använder den under sommaren behöver du inte ha den påställd och försäkrad under hösten och vintern.

Vill du ändå ha ett visst skydd när husbilen är avställd så kan du teckna en avställningsförsäkring istället. Då är du skyddad mot till exempel brand och stöld, men till en betydligt lägre kostnad än om du hade haft en vanlig försäkring.

Eftersom du förmodligen redan har andra försäkringar – åtminstone hemförsäkring – så kan ett sätt att få ned kostnaden vara genom att välja samma försäkringsbolag för samtliga försäkringar. En del försäkringsbolag erbjuder nämligen ett lägre pris om man har flera försäkringar hos dem. Med det sagt är detta inte alltid det billigaste, eller bästa alternativet så kolla även vad som ingår och jämför pris och innehåll med husbilsförsäkring hos andra försäkringsbolag.

Det viktigaste är dock ofta att faktiskt jämföra olika försäkringsbolag för att hitta det bästa alternativet. Det är också viktigt att fundera över vilken försäkring som är rätt val för dig, och vilken som blir mest prisvärd. 

Vilken husbilsförsäkring ska man välja?

Det finns tre olika försäkringar att välja mellan när man ska teckna en husbilsförsäkring, och detta är exakt samma försäkringar som finns till personbilar och många andra fordon: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Trafikförsäkring är den billigaste försäkringen, men den ersätter inga skador på eller i husbilen. I denna försäkring ingår endast ersättning för personskador på förare och passagerare, samt skador på annans egendom. Detta innebär alltså att om du kör in i någon annans bil så gäller försäkringen för skadorna på det andra fordonet, men inte på din egen husbil.

Något som är viktigt att tänka på när det gäller trafikförsäkring är dock att man måste ha en sådan, enligt lag, förutsatt att husbilen är påställd. Med det sagt kan man förstås även välja halv- eller helförsäkring, men man måste ha någon typ av försäkring.

I halvförsäkringen ingår, utöver det som ingår i trafikförsäkringen, även ett flertal andra delar:

  • Ersättning vid brand och glasskador
  • Ersättning vid inbrott och stöld
  • Skador på många av de mekaniska och elektriska delarna
  • Bärgning till verkstad
  • Rättsskydd vid tvister

Exakt vad som gäller, och vad som ingår, kan variera mellan olika försäkringsbolag. När det gäller skador på mekaniska och elektriska delar kan försäkringsbolagen också ha olika villkor, och ofta gäller detta endast upp till en viss ålder eller tills att bilen har gått ett visst antal mil.

Helförsäkringen är den mest omfattande försäkringen, och i denna ingår vanligtvis ytterligare tre delar: Vagnskadeförsäkring, läckage från fast monterat tank- eller ledningssystem samt dagsersättning om semestern blir avbruten på grund av en skada som husbilsförsäkringen täcker och ger ersättning för.

Vagnskadeförsäkring innebär ett skydd vid till exempel plåt- och lackskador efter till exempel trafikolycka, dikeskörning, djurkollision, skadegörelse, om ett träd faller över husbilen eller andra olyckshändelser.

Tilläggsförsäkringar

Om man önskar en så omfattande försäkring som möjligt, och helt enkelt inte tycker att en helförsäkring är tillräcklig, så finns det ofta tilläggsförsäkringar som man kan komplettera försäkringen med. Vilka tilläggsförsäkringar som erbjuds, och om det ens finns några sådana alls, varierar dock mellan olika försäkringsbolag. Är detta något som känns viktigt bör man alltså kolla upp detta innan.

Exempel på tilläggsförsäkringar som kan finnas är ersättning för medicinsk invaliditet efter trafikolycka, självriskreducering, assistans och olycksfall. Det varierar som sagt mycket var som ingår i husbilsförsäkringar, och då främst i hel- och halvförsäkringar, så ibland kan även en del av dessa saker ingå i den vanliga försäkringen – till exempel assistans.

För ett så komplett skydd som möjligt bör man alltså jämföra olika försäkringar och ta reda på vad som ingår, för att kunna välja det försäkringsbolag som ger det bästa skyddet i sin helförsäkring, men även kolla vilka tilläggsförsäkringar som finns.

Om du vill lägga till en tilläggsförsäkring så bör du dock tänka på att det inte enbart är vilka sådana som erbjuds som kan variera, utan även vilka villkor de har och hur hög ersättning de ger.

Husbilsförsäkring vid uthyrning

Även om man har tänkt hyra ut sin husbil kan man behöva en tilläggsförsäkring. Här är det framför allt viktigt att kolla upp vad som gäller i den ordinarie försäkringen, samt om det finns någon tilläggsförsäkring för detta. Det här bör man helst göra redan när man tecknar försäkringen, framför allt om man har tankar på uthyrning.

När du hyr ut din husbil så gäller vanligtvis inte den vanliga husbilsförsäkringen, oavsett vilken nivå du har på försäkring. En del försäkringsbolag kan dock erbjuda en utökad försäkring eller en tilläggsförsäkring, vilket då medför en högre premie, men istället gäller försäkringen även om man hyr ut husbilen.

Här är det dock viktigt att kolla upp exakt vad som gäller innan man hyr ut, till exempel hur länge försäkringen gäller vid uthyrning. Om det finns planer på att hyra ut är det smartaste att redan från början välja en försäkring som kan utökas med uthyrning, eller där man vid behov kan lägga till detta.

Hyr aldrig ut husbilen innan du vet vad som gäller hos ditt försäkringsbolag. Om någonting händer när husbilen är uthyrd så är risken nämligen stor att du inte får någon ersättning alls, om din försäkring inte gäller vid uthyrning.

Regler och kostnader utan husbilsförsäkring

Alla fordon som är påställda måste som sagt, enligt lag, minst ha en trafikförsäkring. Förutom att det är ett lagkrav så får man betala en avgift om man har ett oförsäkrat fordon, förutsatt att fordonet är påställt. Denna avgift är betydligt högre än premien på en trafikförsäkring.

En försäkring måste tecknas inom 7 dagar från att man har köpt ett fordon. Tecknas försäkringen senare så räknas fordonet som oförsäkrat från dag åtta.

Den största risken med att ha en oförsäkrad husbil är dock att man inte har rätt till någon ersättning vid eventuella skador och liknande, vilket förstås kan innebära att det kan bli väldigt dyrt.

En trafikförsäkring ersätter inte skador på själva bilen, men däremot ersätter den personskador på förare och passagerare, samt skador på annans egendom, vilket helt enkelt innebär ersättning om du kör in i någon annans bil eller liknande.

Att inte teckna trafikförsäkring innebär alltså att man får betala en avgift för oförsäkrat fordon, och att man inte får någon ersättning om en olycka inträffar. Halv- och helförsäkring täcker mer än trafikförsäkringen, så utan en sådan går man miste om ännu mer ersättning om olyckan skulle vara framme.

Det är förstås svårt att hitta några direkta nackdelar med en husbilsförsäkring (framförallt ekonomiska), speciellt då detta är någonting man måste ha enligt lag. När försäkringen behövs så kommer den förmodligen ha stor betydelse för din plånbok, och då är man glad att det finns en sådan.

Något som dock kan göra försäkringen till en dyr historia är om man väljer fel försäkring – till exempel nöjer sig med trafikförsäkring till en nyare och dyrare husbil. Det kan även bli precis tvärtom, att man väljer en helförsäkring till en mycket gammal husbil, där eventuella skador inte är värda att åtgärda. Då kan kostnaden för försäkringen och självrisken göra att det inte alls känns värt att ha en sådan omfattande försäkring.

Det är förstås även viktigt att tänka på vilket försäkringsbolag man väljer, och vad som ingår i försäkringen. Kostnad och innehåll kan variera mycket mellan olika försäkringsbolag, liksom villkor, vilket kan göra att en del försäkringar inte känns fullt lika bra som andra. Se därför till att jämföra innan du väljer husbilsförsäkring!

Du kanske också är intresserad av: Försäkring husvagn pris eller Vad kostar en bilförsäkring?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen