Omkörning höger sida

Får man köra om på höger sida? – Regler för omkörning i höger körfält

Det finns en del regler kring omkörning som är viktiga att känna till, och många undrar vad som egentligen är tillåtet.

De flesta som kör bil och har körkort har förmodligen stött på en långsam billist eller lastbilschaufför som ligger i vänster körfält, där det är meningen att man ska köra om. Vid den här relativt vanliga situationen är det en del som då istället kör om det långsamma fordonet på höger körfält, det vill säga kör om på insidan. Frågan är, får man verkligen köra om på högersidan, och kan man få något straff för en sådan omkörning?

I den här artikeln ska vi därför besvara frågan om det är tillåtet att köra om i höger körfält och vilka lagar och regler som gäller i olika situationer.

Får man köra om på höger sida?

Ja, huruvida man får köra om eller inte på högersidan istället för vänstersidan står faktiskt tydligt klarlagt i lagen, men svaret är inte helt svartvitt. Omkörning ska ju normalt ske i vänster körfält och man får enligt lag inte köra om på höger sida hur som helst.

Man får inte köra om på höger sida på motorväg, 2+1 väg, och på vägar där hastighetsbegränsningen är över 70 km/h. Man får dock göra en omkörning i höger körfält där hastighetsbegränsningen är under 70 km/h och det finns två körfält i respektive riktning, eller om den andra föraren svänger till vänster.

Kör du på en smalare väg får du köra om på höger sida om föraren framför tydligt svänger av till vänster eller förbereder en vänstersväng genom att sakta in och blinka.

Man får alltså köra om på högersidan i vissa situationer, vilket givetvis kan leda till missuppfattningar hos billister som inte har lusläst lagen. Grundregeln är iallafall, kör aldrig om på höger sida på motorväg eller vägar som har hastighetsbegränsning över 70 km/h. Oavsett om man får köra om på högersidan eller inte bör du tänka på att en sådan omkörning kan innebära en fara och risk för andra trafikanter eftersom de flesta inte förväntar sig det.

Omkörning i höger körfält är givetvis vanligast för billister, men frågan uppstår även för mopedister och cyklister. För mopedister och cyklister gäller samma regler som för bilar, det vill säga att de får göra omkörning i höger körfält, så länge det är två körfält i vardera riktning och hastighetsbegränsningen är under 70 km/h. Varken mopedister eller cyklister kör dock (nästan) aldrig på vägar som har hastighetsbegränsning över 70 km/h, och i de fall de gör det så finns det oftast bredare väggrenar eller specifika körfält till höger.

Se Oscar från körkortssidan.se förklara ytterligare vad som gäller för omkörning i höger körfält i videon.

Måste man köra i höger körfält?

Om du exempelvis kör på motorvägen och vägen är fri kanske du har undrat om man måste ligga i höger körfält. Svaret är att man bör ligger i det högra fältet men det är ingen direkt lag på det. Kommer det däremot en bil bakom dig måste du ligga i höger körfält så att bilen bakom kan köra om eftersom man alltid ska underlätta omkörning.

Läs även: Får man köra bil utan att ha körkort med sig?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen